Ventrikkelkateter

Ventrikkelkateter

VentriGuard® ventrikulære katetre tilfredsstiller alle krav til midlertidig nevrokirurgisk CSF drenering.

Vis flere produkter fra: Neuromedex

Mer informasjon

Spesifikasjoner

  • Langtids antimikrobielle egenskaper (opptil 28 dager) - testet under like vilkår.
  • Redusert forekomst av bakterier soppkulturer – som en effekt av bruken av materialer med ionisert sølv. Effektiv mot antibiotikaresistente bakterier som MRSA og VRE.
  • Verifisert biokompatibilitet. Påvist ved omfattende laboratoriestudier.
  • Nøyaktig posisjonering av kateter i ventrikkelen.
  • Lengdemerking med intervaller på 1 cm. Hullene distalt er gjort større for å hindre at kateteret går tett.
  • Konnektor som festes direkte på hodebunnen forhindrer vridning av kateteret.