Medistim Norge AS er datterselskap av det børsnoterte norske selskapet Medistim ASA.
Selskapet har siden 1984 vært forhandler av medisinsk utstyr og forbruksmateriell innen flere kirurgiske disipliner og oftalmologi på vegne av et stort antall internasjonalt anerkjente produsenter. Medistim Norge representerer et bredt spekter av produkter innen nevro-, plastikk-, hjerte-/kar- og generell kirurgi, urologi og oftalmologi.

Medistim Norge AS har datterselskaper i Danmark (Medistim Danmark Aps) og Sverige (Medistim Sverige AB)

Les mer på medistim.com

Organisasjonsnummer: 937 729 111

Importørnummer: NO-IM-000002366

Link til vår PERSONVERNERKLÆRING

Link til vår MILJØPOLICY

Link til vår KVALITETSPOLICY

Link til vår OVERHOLDELSE AV ÅPENHETSLOVEN

Link til VISJON OG VERDIER

Link til RETNINGSLINJER ETISK HANDEL (CoC)

Sertifikater

  • ISO 9001

  • Finansiell status

  • Medlemskap

  • Miljø