Medistim Norge AS er et datterselskap av Medistim ASA. Medistim ASA er et børsnotert selskap notert på Oslo Børs. Medistim Norge AS (tidligere Medistim Kirop AS ) har siden 1984 vært forhandler av medisinsk utstyr og forbruksmateriell innen flere kirurgiske disipliner og oftalmologi på vegne av et stort antall internasjonalt anerkjente produsenter. Selskapet representerer et bredt spekter av produkter innen nevro, øre-nese-hals-, plastikk-, hjerte/kar- og generell kirurgi, endoskopi og oftalmologi .

Medistim Norge har 15 medarbeidere, hvorav flere med mer enn 20 års erfaring innen helse/medisinsk utstyr.

Les mer på medistim.com

Organisasjonsnummer: 937 729 111

Link til vår PERSONVERNERKLÆRING 

Miljøpolicy

Medistim Norge AS er et datterselskap av Medistim konsernet, og er underlagt konsernets overordnede miljøpolicy. I tillegg forplikter Medistim Norge AS seg til å ha en definert miljøpolicy som en del av sitt ledelsessystem. Dette skal sikre kontinuerlig fokus på de påvirkninger selskapets aktiviteter kan ha på det ytre miljøet og systematisk arbeid med å eliminere eller redusere miljøbelastningen. Vårt miljøfokus skal gjøre oss til en foretrukket forretningspartner, en god nabo for omliggende bedrifter og boligområder, og en attraktiv arbeidsplass. Medistim Norge AS arbeider kontinuerlig for å beskytte miljøet ved å:

 • Identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
 • Overholde egne miljømål.
 • Etterleve alle krav, lover og forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet.
 • Sørge for opplæring av våre ansatte, slik at miljømessige aspekter er kjent og kontinuerlig fokus på miljø ivaretas.
 • Inkludere miljøforhold i alle styrende dokumenter der dette er relevant.
 • Vektlegge miljøspørsmål i utviklingen av virksomheten og tjenestene.
 • Være i aktiv dialog og samarbeide med interessenter som kan påvirke og/eller påvirkes av virksomhetens aktiviteter.

Sertifikater

 • ISO

 • Finansiell status

 • Medlemskap

 • Miljøsertifiseringer