Lumbalkateter

Lumbalkateter

VentriGuard® lumbalkateter tilfredsstiller alle krav til midlertidig nevrokirurgisk CSF drenering. Ekstra lang innføringskanyle medfølger, samt coated mandreng som gjør den enkel å trekke ut.

Vis flere produkter fra: Neuromedex

Mer informasjon

Spesifikasjoner

  • Langtids antimikrobielle egenskaper (opptil 28 dager) - testet under like vilkår.
  • Redusert forekomst av bakterier soppkulturer – som en effekt av bruken av materialer med ionisert sølv. Effektiv mot antibiotikaresistente bakterier som MRSA og VRE.
  • Verifisert biokompatibilitet. Påvist ved omfattende laboratoriestudier.