Kvalitetspolicy

Medistim Norge vurderer kontinuerlig, og minst en gang per år, vår egen kvalitetspolicy basert på våre verdier, vår visjon, egen organisasjon, våre kunder og gjeldende lover og regler. Bedriftens kvalitetspolicy er p.t. definert som følger: «MedistimNorge AS skal være en foretrukket leverandør av medisinsk utstyr til private og offentlige helseinstitusjoner. Dette skal oppnås ved å etterleve de lovkrav som sikrer at den globale harmoniseringen blir ivaretatt og at krav om kontinuerlig forbedring i standard ISO 9001 ikke bryter med dette prinsippet.
Kvalitetssystemet som er etablert på standardens prinsipper, skal fungere som et effektivt internt ledelsesverktøy. Bedriften skal tilstrebe en høy kvalitet på alle arbeidsarenaer og i forhold til alle interessenter. Kundene skal oppfatte oss som en proaktiv og kvalitetsbevisst samarbeidspartner innenfor de produkter og tjenester vi tilbyr og leverer. Ved å sette kundens behov i fokus og være tilgjengelig, vil vi tilstrebe at våre kunder opplever en service og leveringsevne som er høyere enn forventet.
Våre ansatte er vår viktigste ressurs. For å nå våre mål og utføre ulike arbeidsoppgaver, skal vi sikre at utførende personell har høy og riktig kompetanse til å gjennomføre sine oppgaver i henhold til eksterne og interne krav. Gjennom åpen kommunikasjon, opplæring og videreutvikling av deres kompetanse for å møte kundenes behov, skal vi sikre de ansattes engasjement og utvikling. Vår yrkesutøvelse skal være forankret i våre verdier og etiske retningslinjer.