Kirurgiske nett

Kirurgiske nett

TIGR kirurgiske nett brukes til styrking av bløtvev hvor det forekommer svakheter:
– Brystrekonstruksjon
– Styrking av muskelklaffer
– Styrking av bukveggen
– Defekter i bukveggen
– Reparasjon av brokk

Vis flere produkter fra: Novus Scientific

Mer informasjon

Spesifikasjoner

  • Langtids resorberbare nett som er 100% syntetisk.
  • Strikket med 2 ulike syntetiske resorberbare fibre.
  • Den hurtig resorberbare fibren utgjør 40% og er en kopolymer av glykolid, laktid og trimetylenkarbonat (2 uker- 4mnd)
  • Den sakte resorberbare fibren utgjør 60% og er en kopolymer av laktid og trimetylenkarbonat (6mnd- 36mnd)
  • Finnes i størrelsene: 10 x 15 cm, 15 x 20 cm og 20 x 30 cm