Keratograph 5M

Keratograph 5M

Oculus Keratograph 5M er en avansert topograf med innebygget keratometer og fargekamera. Unike egenskaper inkluderer undersøkelse av meibomske kjertler, non-invasiv tårefilm break-up tid, måling av høyde på tåremeniskus og evaluering av lipidlag. Tusener av målepunkt brukes til å måle hele hornhinnens overflate. Hvitt lys brukes til disse målingene. Infrarødt lys brukes til å analysere tårefilm, for å unngå reflekstårer som følge av blending. Hver måling har perfekt tilpasset belysning: hvite dioder for tårefilm dynamikk, blå dioder for fluoresceinbilder og infrarøde dioder for meibografi. Tårefilm dynamikk evalueres ved hjelp av videofunksjon.

Keratograph 5M – dekker det meste:
Topografi. Presis måling av hornhinnens form. Omfattende analyse og grafikk. Automatisk keratokonus deteksjon og klassifisering. Programvaren leveres med Fourier og Zernikes analyse. I tillegg kan man måle og sammenligne endringer mellom 3 ulike målinger. Topografimålingene kan direkte overføres til bestillinger av spesiallinser fra andre leverandører som Ens eyes.

Dokumentasjon. OCULUS Keratograph 5M levers med høyoppløselig fargekamera med ulike belysningsmuligheter. Ved hjelp av bilder kan man dokumentere funn. Bildene kan også brukes til opplæring av pasienter og vise dem bilder de aldri har sett tidligere.

Kontaktlinsetilpassing. Ved hjelp av topografimålingene og programvaren kan man simulere fluoresceinbilder av harde linser fra et stort kartotek med linser. En kan også ta fluoresceinbilder av harde linser på pasientens øyne og sammenligne dem med simulerte fluoresceinbilder. Pupillometrimålinger og høydeberegning av nærsegment er nyttige funksjoner i forbindelse med tilpassing av multifokale og bifokale linser. Måling av palpebral vinkel gir nyttig informasjon i forhold til tilpassing av toriske linser. OxiMap funksjonen gjør det mulig å demonstrere oksygentransmisjonen (Dk/t) for et stort utvalg linser tilpasset pasientens korreksjon. Dette er et nyttig verktøy til å forklare fordeler med moderne kontaktlinser.

Screening av tørt øye. JENVIS Tørt Øye Rapport er et nyttig verktøy som gjør det enklere å kartlegge øyne i forhold til tørrhet. Rapporten kombinerer screening og konsultasjon. 3 verktøy benyttes ved utfylling av rapporten: spørreskjema for å kartlegge historikk (2 ulike skjema tilgjengelig: OSDI og McM), spaltelampe for vurdering av LIPCOF og non-invasive målinger med Keratographen.

Se mer produkter fra: Oculus

Mer informasjon

Spørsmål

Har du spørsmål til dette produktet? Fyll inn kontaktinformasjon, så tar vi kontakt med deg.

    Jeg bekrefter at jeg godkjenner personvernerklæringen til denne nettsiden.