Visjon og Verdier

Vår visjon: Medistim Norge AS skal være en foretrukken leverandør av produkter innen kirurgi og oftalmologi.

Vår forretningsidé: Vi markedsfører produkter og tjenester til det norske helsemarkedet.

Våre verdier er forankret på konsernnivå, og er:
1. MOT – til å være ærlige, åpne og transparente; til å engasjere oss og sette oss tøffe mål; til å dele informasjon, kunnskap og erfaring; til å vise integritet; til å prøve –og ikke frykte å feile; til å utfordre andre menneskers overbevisning; til å gi ærlig tilbakemelding til andre. 
2. KVALITET – Vi etterstreber høy kvalitet i alt vi gjør. Vi ønsker å levere en meget god kundeopplevelse. Vi er særdeles kompetente. Vi verdsetter personlig og profesjonell vekst. 
3. NYSKAPNING – Vi oppmuntrer til kreativitet, oppdagelse og nyskapning på alle områder. Vi forstår at å fremskaffe og teste ut nye ideer er avgjørende. Når vi støter på problemer presenterer vi løsninger.
4. MENNESKET – Det å opptre ærlig, etisk og være til å stole på er en sentral del av vår kultur. Pasientene, kundene og kollegene står alltid i sentrum. Vi verdsetter, respekterer og stoler på hverandre. Vi er sjenerøse, tolerante og inkluderende. Vi etterstreber samarbeid internt og med våre forretningspartnere. Vi ønsker fysisk og emosjonell helse og ”Quality of Life”