Velocity Alpha Høyhastighetsbor

Velocity Alpha Høyhastighetsbor

Velocity Alpha – nytt elektrisk høyhastighetsbo fra Adeor

  • Høy kvalitet på alle komponenter
  • 80 000 rpm
  • Mindre vibrasjon, lyd og varme
  • Enkel oppkobling og håndtering for personalet på operasjonsstua
  • Universal system gjør at alle bor passer til alle forstykker, uavhengig av lengde og vinkling
  • Redusert behov for lager og reduserte kostnader for avdelingen
  • Alle forstykker har regulerbar lengde på borene
  • Super slim skaftdiameter på forstykkene
  • En-hånds kobling av bor
  • Trådløs fotpedal

Vis flere produkter fra: Adeor

Mer informasjon