LENSTAR PRO LS 900 / APS 900

LENSTAR PRO LS 900 / APS 900

Lenstar leverer svært nøyaktige laseroptikkmålinger for hver del av øyet – fra cornea til retina. Det er det første biometeret på markedet som kan måle linsetykkelsen. Keratometrimålingene baserer seg på to soner med i alt 32 målepunkt. Sammen med tilleggsvalget T-Cone sørger Lenstar for pålitelige og presise målinger av K-verdier, akse og astigmatisme som er vesentlig for vellykket tilpassing av toriske linser. Barret Toric kalkulator beregner toriske linser med hensyn til hornhinnens bakflate. Lenstar LS 900 er det optimale planleggingsverktøyet for å oppnå overlegne, refraktive resultater innen kataraktkirurgi.

Med siste generasjons Olsen-formel integrert og Lenstars unike måling av linsetykkelse vil nøyaktig linseposisjon bli beregnet for alle typer øyne.
Tett katarakt modus (DCM): Lenstar leverer banebrytende muligheter med hensyn til beregning av aksial lengde ved tette, mature katarakter.

The Hill-RBF Method. Dette er ikke en formel, men en ny måte å beregne IOL styrke på. RBF står for Radial Basis activation Function. Metoden baserer seg på selvvalidering som benytter seg av mønstergjenkjenning, bygget på kunstig intelligens og sofistikert datainterpolasjon. Modellen som ligger til grunn vil kun gi et resultat så lenge den respektive prediksjonen er nøyaktig, og da med en meget høy sannsynlighet. Den elementære fordelen oppnås gjennom en prosess med adaptiv, dynamisk læring. I motsetning til statiske, teoretiske formler, er Hill-RBF metoden et pågående prosjekt som kontinuerlig vil bli oppdatert. Lenstar PRO er det eneste biometeret som har denne metoden tilgjengelig. Metoden er nå tilgjengelig i den siste versjon av EyeSuite programvaren.

Lenstar utfører følgende målinger: Sentral corneal måling (CCT), Keratometri (Topografi med T-Cone), White-to-white, pupillometri, Linsetykkelse, Fremre kammerdybde (ACD), Aksial lengde. Alle målingene er tilgjengelig ved målinger av normale øyne, i tillegg kan de utføres på afake, pseudoafake og silikonoljefylte øyne.

Linsestyrkeberegning hos pasienter som tidligere har gjennomgått refraktiv kirurgi er mulig med Lenstar LS 900. I tillfeller hvor man ikke har detaljer om den refraktive behandlingen er formlene: Barrett True-K og Shammes
No-History
tilgjengelig. I tilfeller hvor man vet hvilken endring i refraksjon pasienten fikk er Barrett True-K med historie, Masket og modifisert Masket formlene tilgjengelige.

T-CONE.  Med T-Cone torisk platform blir akse og astigmatisme målingene utvidet med 11 ringers Placido topografi. Tilleggsdataene forbedrer effektiviteten og sikkerheten ved tilpassing av toriske linser ved at man kan eliminere irregulariteter samt at man gir operatøren muligheten til å dobbeltkontrollere akseplasseringen. T-Cone leveres sammen med EyeSuite Toric Planner programvare for optimal planlegging av implantering av toriske linser.

LENSTAR APS. APS (Automated Positioning System) assisterer bruker under måleprosedyren ved hjelp av dynamisk øyesporing (eye tracking).

Vis flere produkter fra: Haag Streit Diagnostics

Mer informasjon

Spørsmål

Har du spørsmål til dette produktet? Fyll inn kontaktinformasjon, så tar vi kontakt med deg.