Haag-Streit Linser

Haag-Streit Linser

Classic Goldmann Glass er det klassiske kontaktglasset fra professor Goldmann. For undersøkelse av hele okulære fundus og kammervinkelen. Fordelen med et lengre speil er at det ofte gir mulighet for binokulær observasjon av den laterale delen av fundus. Kan brukes sammen med
Stery Cup.

Vis flere produkter fra: Haag Streit Diagnostics

Mer informasjon